Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Σύγχρονη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί στοχευμένες πολιτικές και εφαρμόζει συγκροτημένο σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική που συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Στόχοι της χώρας μας ως το 2020, όπως περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι:

--> η μείωση των εκπομπών του εκτός συστήματος εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα κατά 4% μέχρι το 2020,

--> η κάλυψη ποσοστού 18% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

--> η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 20%.

Στα πλαίσια εφαρμογής αυτής της πολιτικής, για την βιώσιμη ανάπτυξη η Κυβέρνηση έλαβε συγκεκριμένες δράσεις:

1. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ από τις οδικές μεταφορές . Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

--> κίνητρα για την ανανέωση και την απόσυρση του στόλου των παλιών και συνάμα ρυπογόνων αυτοκινήτων και των βαρέων φορτηγών, και την αντικατάστασή τους με καινούρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον ,

--> την εφαρμογή του λεγόμενου «πράσινου» δακτυλίου , από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Αττική και σε όποιο άλλο αστικό κέντρο κρίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαραίτητο.

--> την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας , βασισμένο πλέον στον κυβισμό και την επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων,

Το περιβαλλοντικό όφελος από την απόσυρση είναι αρκετά σημαντικό, αφού όπως εκτιμάται οι εκπομπές ρύπων θα παρουσιάσουν τάσεις μείωσης, έως και 50% – 60% το 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ που αποσκοπεί στην απόσυρση παλαιών και ενεργοβόρων εν λειτουργία οικιακών κλιματιστικών, με αντίστοιχη επιδότηση αγοράς νέας συσκευής υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών.

Ενώ αρχικός στόχος ήταν 60.000 συσκευές, μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί 107.000 συσκευές και έχει επιτευχθεί το 94% του νέου στόχου. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια, ότι η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει τα 40,6 GWh και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 35.800 τόνους ετησίως .

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα που στόχο έχει τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των παλαιών κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, καθώς και τη μείωση των εκπομπών ρύπων οι οποίοι συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο επειδή είμαστε η πρώτη χώρα από τις 27 της Ε.Ε. που χρησιμοποιούμε πόρους που έρχονται από τις Βρυξέλλες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά και επειδή αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σπιτιών, περίπου το 32% της συνολικής ζήτησης για ενέργεια.

Από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επωφεληθούν, 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες. Με τις παρεμβάσεις που θα επιλέξει ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 50% ή 70%. Αντίστοιχα, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να φτάσει τα 22 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση.

Οι πολιτικές μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν περιεχόμενο, συγκεκριμένες στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους μεταξύ των άλλων:

--> συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και προστατεύουν τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις επόμενες γενιές

--> ανακουφίζουν οικονομικά τους πολίτες

--> στηρίζουν την απασχόληση, βοηθώντας στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας

--> μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας , τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας

--> στηρίζουν τη μεταποίηση και το εμπόριο

--> αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.


Για εμάς η περιβαλλοντική πολιτική και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός και αδιαπραγμάτευτος πυλώνας της πολιτικής μας.